Nieuwe datum
Algemene ledenvergadering

/
Het bestuur heeft besloten om de online-vergadering 2 weken op…

Algemene ledenvergadering
11-01-2021

/
De Algemene ledenvergadering doen we dit jaar online via Skype. Datum:…