Huis-aan-huis nieuwsbrief: contributie

We willen graag het innen van de contributie op een andere manier inrichten. Om het voor u en onze vereniging makkelijker te maken bieden wij nu de mogelijkheid om via automatische incasso het lidmaatschapsgeld te voldoen.
Binnenkort ontvangt u onze nieuwsbrief in uw brievenbus. Daarin kunt u meer informatie vinden over de betaling via automatische incasso. Bij de nieuwsbrief zult u een formulier aantreffen waarop u kunt aangeven op welke manier u in het vervolg wilt betalen. Met het door u ingevulde formulier kunnen wij tevens checken of uw gegevens in onze administratie up-to-date zijn.

Onze nieuwe website is online!

We hebben een nieuwe website! Op de website zal informatie te vinden zijn over de ijsbaan, openingstijden (hopelijk!) en agenda. Administratieve wijzigingen en nieuwe leden kunnen via het webformulier worden doorgeven. Ook sponsors kunnen zich online aanmelden; logo en contactgegevens zullen op de website worden geplaatst. De site is nu ook geschikt voor de mobiele telefoon en tablet.

 

School schaatsdag: 12 december met de school naar Hoorn!

We hebben al meerdere jaren een school-schaatsdag georganiseerd voor groep 4 t/m 8 van de Frankendaelschool.